Wat wij doen om uw privacy te garanderen

Uw privacy is belangrijk voor ons. We communiceren daarom hoe wij met data omgaan en bieden u keuzes in de manier waarop uw persoonlijke data wordt verzameld, gebruikt, gedeeld en opgeslagen. We stemmen ons handelen in privacy- en databescherming af op meerdere (inter)nationale wetten rond databescherming en privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met ons via onderstaand formulier.

De acties die wij uitvoeren om uw privacy te waarborgen

Zoals hierboven al vermeld, is registratie bij 1LIFE voorbehouden aan personen die zich aansluiten bij 1LIFE middels het doorgeven van hun persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden in een separaat hiervoor ingerichte web-omgeving bijgehouden, genaamd Elvanto. Personen kunnen hun gegevens te allen tijde inzien en zelf bijhouden. Alle web-omgevingen van 1LIFE zijn alleen via een met TLS beveiligde verbinding te benaderen en daarnaast worden wachtwoorden gehasht en met salt opgeslagen in de database. De database van de 1LIFE website is alleen te benaderen door de administrators van 1LIFE en de hosting provider. U kunt uw gegevens te allen tijde raadplegen door via Elvanto uw profiel te bekijken. Hier kunt u deze gegevens ook direct naar wens aanpassen. Mocht u hiertoe nog geen toegang hebben, dan kunt u dit aanvragen via de contactpagina, mits u ooit uw gegevens heeft laten administreren bij 1LIFE. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens bij ons op te vragen, uw gegevens zelf te verwijderen of dit door ons te laten doen. We begrijpen dat u verzekerd wilt worden van bescherming van uw persoonlijke gegevens. 1LIFE biedt daarom verschillende beheer(technische) en fysieke beveiligingsmaatregelen, waaronder:

 

 • Encryptie (versleuteling) van data
 • Technische beveiligingsmaatregelen
 • Beperking van datagebruik en minimalisering van benodigde data
 • Beperkte toegang tot data
 • VOG-verklaringen voor personen die toegang hebben tot persoonsgegevens via Elvanto

1LIFE maakt gebruik van film en video voor het uitzenden van diensten en andere bijeenkomsten. U heeft te allen tijde het recht om, mocht u op welke manier dan ook een opname van u in video of audio zijn geregistreerd, om de opname met specifiek dit deel te censureren c.q. aanpassen zodat de registratie niet langer waarneembaar is. 1LIFE maakt gebruik van diensten van derden, zoals Facebook en Instagram (als onderdeel van Meta) en YouTube (als onderdeel van Google), waarop de voorwaarden van deze partijen van toepassing zijn. De API Services van 1LIFE maken gebruik van YouTube API Services. Services van partijen waar 1LIFE gebruik van maakt, zoals Google (YouTube) en Meta (Facebook en Instagram) zijn toegestaan om content zoals advertenties te laten zien op deze platformen via de middelen die gebruik maken van deze diensten, zoals de website van 1LIFE en de 1LIFE Church App. 

Meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy?

Uw rechten als betrokkene. Heeft u een privacyverzoek?

Volgens de richtlijnen van de AVG heeft u als burger verschillende rechten op gebied van privacy. Door het uitoefenen van dit recht, behoudt u controle over uw persoonlijke informatie. Zo beschikt u als individu over deze rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Het recht op inzage
 • Het recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

1LIFE respecteert de rechten van u als individu en is bereid met u samen te werken bij een verzoek. Als u een verzoek wilt indienen aangaande uw persoonlijke informatie, gebruik dan alstublieft het formulier op deze pagina, zodat we u op een goede manier kunnen helpen. Als u een andere vraag of verzoek heeft, neemt u dan contact op met ons via [email protected]

Ik wil een verzoek indienen met betrekking tot:

Toestemming

11 + 4 =