Wie is Jezus?

Misschien ben je in een fase in je leven dat je je afvraagt of er meer is tussen hemel en aarde. Je hebt wel eens gehoord van de naam Jezus, maar niet meer dan dat. Of misschien ben je per toeval op deze site gekomen, ben je wat skeptisch en word je ineens geconfronteerd met deze naam. In welke fase je ook zit, of het nu goed of slecht gaat met je, je staat op het punt om misschien wel de belangrijkste stap van je leven te zetten.

Vraag je je wel eens af hoe het kan dat er zoveel onrecht in de wereld is? Waarom mensen elkaar verdriet doen, er oorlogen zijn, en het er niet beter op lijkt te worden? Met deze vragen worstelt iedereen. Gelukkig zijn er er antwoorden op deze vragen. Het ontstaan van deze problemen staat namelijk uitgelegd, vanaf het begin. De bijbel vertelt in een notendop dat God mensen heeft gemaakt, deze mensen voor zichzelf kozen en niet voor God, waardoor wij nu vanaf onze geboorte zonder God leven. Waarom? God geeft ieder mens de vrijheid om tot het inzicht te komen dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde. Hij wil niet dat je zonder Hem leeft, maar hij wil ook niet dat je geen keuzevrijheid hebt! Maar hoe zit dat dan?

We hebben allemaal een probleem..

Maar er is goed nieuws..

God stuurde zijn Zoon Jezus

Ruim 700 jaar voor zijn geboorte werd Jezus' komst al voorspeld. God geeft in het bijbelboek Jesaja aan dat hij zijn Knecht, zijn Uitverkorene, zal sturen - ruim 700 jaar later werd Gods Zoon Jezus geboren in een stal.

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

De Bijbel - Jesaja 42 vers 1

Het Goede Nieuws

Als we naar onze levens kijken, dan maken we veel fouten. De bijbel noemt dit zonde; iets dat iedereen in zich heeft en waar niemand aan ontkomt. Ieder mens heeft zonde, en dus duisternis, in zijn leven. Maar God is heilig; God is puur licht. Zonde en duisternis kunnen niet bij Hem bestaan. Een mens kan vanuit zichzelf daarom niet bij God komen.

We hebben dus een probleem als we straks voor God moeten verschijnen.. maar er is goed nieuws! Bekijk de video hieronder.

 

Wie is

Jezus

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

God houdt van ons

De liefde waar ik het over heb is niet ónze liefde voor God, maar Gods liefde voor óns. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen.

Hij houdt van ons, omdat Zijn liefde geen voorwaarden kent. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons; dit betekent dat er niets is dat invloed heeft op Zijn liefde. Wij mensen hebben vaak redenen nodig om van iemand te houden; God niet. Wij kunnen niets veranderen aan Gods liefde voor ons. Onbegrijpelijk!

God houdt zoveel van ons, dat hij zijn enige Zoon Jezus heeft gestuurd om ons te redden. Jezus werd geboren als 100 procent mens (ziel, vlees en bloed) én was 100 procent God (Geest). Dit was nodig, omdat onze zonden (ook de zonden van de toekomst!) een prijs hebben, namelijk de dood. Wij mensen verdienen dus de dood, gescheiden van God, vanwege onze zonden. Gods onvoorwaardelijke liefde bedacht dat niet wij, maar dat God zelf (Jezus) aan het kruis zou moeten gaan om de prijs voor álle zonden te betalen.

Wat een liefde!

Je moet kiezen..

Misschien weet je diep van binnen dat je veel fouten hebt gemaakt in je leven en dat het tijd wordt voor verandering. Tijd om een stap te zetten. Misschien zijn er dingen in je leven die rechtgezet moeten worden, misschien hebben andere mensen je verdriet aangedaan, waardoor je niet verder kunt in je leven. Of wellicht heb je de keuze al gemaakt in je hart en wil je graag je hart geven aan Jezus, zodat Hij je kan redden. Zorg dat je vandaag die stap zet; je weet niet of je morgen nog meemaakt..

Wacht niet langer.. bid onderstaand gebed of

 

SPREEK EENVOUDIG ONDERSTAANDE WOORDEN TEGEN GOD UIT, OPEN JE HART EN WEES NIET BANG.. GOD HOUDT VAN JE EN WIL NIETS LIEVER DAN DAT JE BIJ HEM KOMT!

Here God, ik wil vandaag met mijn leven bij U komen. Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden. Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan. Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis. Ik wil mijn hart voor U openen. Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit. Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen. Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen. Dank U dat ik op grond van Uw Woord en Uw offer aan het kruis mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te zijn. Ik leg mijn leven van nu in vertrouwen af in Uw hand. Amen.

EVEN BEHOEFTE AAN CONTACT?

3 + 2 =