DIENSTEN

Het Punt

Burg. Koetjestraat 2-4 Vroomshoop

10 uur

Inloop vanaf 09:30 uur

VOOR WIE?

  • Voor iedereen die op zoek is naar Bijbelgetrouw onderwijs en opgebouwd wil worden in zijn/haar geloof.
  • Voor iedereen die God wil aanbidden met gezangen en andere geestelijke liederen.
  • Voor iedereen die anderen wil ontmoeten om samen te praten over het Woord
  • Voor iedereen die weer bemoedigd de week in wil gaan om de naam van Jezus te verkondigen op de plekken waar je mag komen.
  • Voor jong en oud!

OPPAS
Voor kinderen van 0-3 jaar is er kinderoppas. Je kunt je kind voor de start van de kerkdienst al brengen. Meer info

KINDERDIENST
Voor de kinderen van groep 1-8 van de basisschool is er tijdens de dienst een kinderdienst.
Na het zingen van het kinderlied lopen de kinderen samen met de kinderwerkers naar de ruimte waar het kinderwerk gegeven wordt.
Bij het kinderwerk werken we vanuit een methode gebaseerd op de Bijbel.
Naast het leren uit de Bijbel staan ook het ontmoeten en het spelen centraal.
Iedere zondag zijn er twee of meer begeleiders aanwezig.
Wij vinden het belangrijk dat het kinderwerk door de ouders zelf gedragen wordt.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen via het algemene mailadres van 1LIFE: [email protected] Meer info

MUZIEK
De diensten worden begeleid door het aanbiddingsteam. De teksten van de liederen zijn mee te lezen op het scherm. Meer info

SPREKERS
Elke dienst brengt een van onze vaste sprekers een boodschap uit het woord van God. Hier wordt de Herziene Statenvertaling voor gebruikt. De Bijbelteksten die gelezen worden zijn op het scherm in de zaal mee te lezen. Meer info

LEIDING
In elke dienst heeft één van de oudsten de leiding over de dienst. Deze oudste is verantwoordelijk voor het verloop van de dienst en heet je van harte welkom… nog aanvullen?

GIFTEN
Aan het eind van iedere dienst kan je een gift geven die ten goede zal komen aan Chirstengemeente 1LIFE of aan goede doelen van organisaties die de gemeente Christengemeente 1LIFE steunt. Meer info

KOFFIE
Na afloop van iedere dienst is er gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken. Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Meer info

LIVESTREAM
Bent je niet in de gelegenheid om naar onze dienst te komen? Je kunt de dienst dan ook elke zondag live volgen via onze livestream Meer info

SPECIALE DIENSTEN
Soms zijn er ook speciale diensten. Deze diensten houden we bijvoorbeeld buiten en worden aangekondigd via de socials of via de Agenda

TERUGKIJKEN
Heb je een dienst gemist? Of heb je veel over een dienst gehoord en ben je benieuwd naar de inhoud? Je kunt de dienst altijd terugkijken op YouTube. Meer info

GETUIGENISSEN GEVEN IN 1LIFE
Binnen 1Life is er ruimte voor het uitspreken van een persoonlijke getuigenis.
Een getuigenis is altijd tot eer en glorie van onze grote en almachtige God en Vader. Met het geven van een getuigenis geven we God de eer die Hem toekomt, prijzen we Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en zien we dat Zijn Geest in en door ons werkt.

Wil je een getuigenis met de gemeente delen? Dan vragen we je eerst contact te zoeken met een van de oudsten zodat je een korte toelichting kan geven waar de getuigenis over gaat. Dit kan voor aanvang van een dienst maar het kan ook gebeuren dat Gods Geest zo werkt in de dienst dat hierdoor de behoefte tot het geven van een getuigenis wordt aangevuurd. Wanneer het laatste zich voordoet voel je dan vrij om tijdens de dienst de oudsten hierover te informeren.

De oudsten van 1Life zullen met minimaal 2 personen een beoordeling en goedkeuring geven voor het delen van de getuigenis in de dienst. Daarnaast bepalen zij op welk moment in de orde van de dienst het afleggen van een getuigenis het meest passend of geschikt is.

Tot slot organiseert 1Life op de eerste of tweede zondag van het jaar een dienst waarin het delen van getuigenissen een centrale plek in de dienst zal hebben.

KOM JE ONS BEZOEKEN?

WE ONTMOETEN JE GRAAG.
LOCATIE EN CONTACTGEGEVENS