Deze blog heb ik vorig jaar al geschreven. Hij is echter grotendeels nog actueel en zal misschien in de komende periode nog veel actueler worden. Vandaar dat ik hem vandaag hier deel. 

Er ontstaat steeds meer discussie over belangrijke dingen die blijkbaar geen recht meer zijn maar een voorrecht. Hoe verontrustend ik dat ook vind, ik wil het daar vandaag niet over hebben. Ik wil het hebben over iets dat veel groter is. Ik wil jullie vertellen over een ander voorrecht, namelijk het leven. 

Wij mensen nemen alles in bezit, de aarde en alles wat daarop leeft en we geloven dat dit ons recht is. Maar ons leven is geen recht, het is een voorrecht! Het is ons gegeven door de Allerhoogste God. Elke ademteug, elke stap die wij zetten is ons gegeven door Hem. Dat dit geen recht is, daar heb ik geen problemen mee. Ik ben dankbaar dat wij dit voorrecht hebben. Ik weet ook dat als mijn leven hier ten einde loopt dat ik dan het voorrecht heb om in eeuwigheid met God te leven. Ook dat is geen recht en niks wat ik zelf kan verwerven. Dat is mij gegeven, uit genade alleen. Wat een voorrecht is het om Hem te mogen kennen. 

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
Johannes 3:16 

Alle voorrechten die wij in dit leven kennen zijn mooi meegenomen. Maar als ons dit (tijdelijk) wordt ontnomen dan is dit niks, maar ook helemaal niks in vergelijking met het voorrecht van het eeuwige leven bij God waar wij naar uit mogen zien. Mensen geloven dat ze ons nu bepaalde rechten kunnen afpakken. En hoezeer dit ook mijn leven kan beïnvloeden en bemoeilijken, toch kan ik in geloof zeggen: wel, ze doen maar. Recht of voorrecht, het maakt allemaal niet uit. Ik weet dat mijn God alles in Zijn hand heeft. 

Daarom richt ik me liever op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wat een geruststelling dat niemand ons die dingen kan afpakken. Mijn geloof in God, die hoop, die toekomst die is verzekerd. Dat is niet alleen voor mij maar voor iedereen weggelegd en ja, ook jij hebt daar recht op. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Dat is een hoop die ZEKER is!! Ken jij deze hoop al in jouw leven? 

“Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.”
Mattheüs 6:19-34 

Mariëlle